Heusden-Dorp
{

welkom

    De Dorpsraad probeert midden in het dorp een handje toe te steken daar waar de gezelligheid en de leefbaarheid kunnen bevorderd worden.

 

We linken ook een nieuwe site aan de onze omdat we samen met de andere Dorpsraden, een “Stille Wegen” project opzetten. Zie www.stillewegen.be

We hebben nog grote plannen. We willen dat de Heusdense reuzen Jef Slam en Trees Turf eindelijk een nieuw lichaam en een nieuwe kledij aangemeten krijgen, zodat ze weer in volle glorie de dorpsactiviteiten de nodige luister kunnen bijzetten. 

 

De traditionele activiteiten zoals, de kermis, de koers, zullen ook dit jaar op onze medewerking kunnen rekenen.
Voeg daar nog enkele niet te voorziene evenementen bij, en, ieder zal merken dat ook dit jaar propvol zal zitten.

Daarom willen we hier een oproep doen aan alle dorpsbewoners van goede wil ,om de Dorpsraad Heusden te komen versterken. Alle “uitdagingen” zijn voorhanden. Vrijwillige , onbezoldigde inzet, toffe werkomgeving (1 maal/maand), persoonlijke voldoening, en een goed gevoel bij zoveel positief resultaat. Geef een seintje via ons contactformulier.

 

Patrick Neuteleers, voorzitter

Ontstaan van DORPSRAAD HEUSDEN

Heusden onder de loep!

Onder deze titel lanceerden de HHD (Handelaars Heusden Dorp) in samenwerking met STEBO begin september 2008 het behoefteonderzoek waarvan op 2 december 2008 het eindrapport werd voorgesteld.

 

Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van Heusden missen.

Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen moesten deze verdwijnen.

De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense behoeften zijn betreffende de voorzieningen.

Zowel de commerciële als de niet commerciëlevoorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur,

culturele- en ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort.

 

Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurt. De resultaten moeten overheid en andere investeerders toelaten hun projecten af te stemmen op – of tenminste rekening te houden met – de wensen van de Heusdenaren.

 

Een duurzame ontwikkeling van ons dorp waarin iedereen, elke partij, zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het beleid, zich zal kunnen vinden, is echter pas mogelijk als de inwoners bereid zijn om mee te blijven denken.

Wij waren dan ook verheugd dat 60 mensen in het onderzoek aangaven dat zij mee aan de kar willen trekken om van Heusden een dorp te maken naar de gezamenlijke wensen.

 

 

Op 18 december kwamen een aantal mensen terug samen in een vergaderlokaal van "De Kring".

Iedereen stelde zichzelf  kort voor en gaf uitleg over de reden van hun aanwezigheid op deze vervolgvergadering.

Omdat een groot deel van de 60 personen nog niet konden bereikt worden, werd er nog  geen "inhoudelijke" punten behandeld.

Wel werd er beslist om opnieuw campagne te voeren met huis-aan-huis flyers en affiches om de mensen die zich opgaven terug de kans te geven om "aan te pikken".

uitgelicht

zaterdag, 14 december, 2019

Het was weer "vollen bak" bij de "kerstheppening" van het HVT.

In een sfeervol gedecoreerde zaal startte de voorverkoop van de kaarten.

Het publiek was in grote getale aanwezig en genoot van heel wat lekkers.

Agenda

donderdag, 14 november, 2019 - 10:00
Jeugdlokalen "De Schom" - Schomstraat, Heusden
maandag, 18 november, 2019 - 20:00
De Kring