Overslaan en naar de inhoud gaan

Dorpsraad Heusden

Welkom

Dag vd Trage Weg 2023
Ongetwijfeld heb jij bij jou in de buurt ook een wandelpaadje dat je snel naar een andere straat brengt. Deze wegen bestaan al jaren en kregen in het afgelopen jaar een naamplaatje. De Dag van de Trage Weg is dé opendeurdag voor alle trage wegen in ons land.
Op zondag 15 oktober verkennen we onze trage wegen vanuit Zolder-Centrum te voet of met de fiets. De uitgestippelde wandelingen en fietstocht starten aan ’t Weyerke, Zaal De Schaft, Domherenstraat, 3550 Heusden-Zolder.
Geniet nadien van een verfrissend drankje, aangeboden door het lokaal bestuur.

• Lange wandeling: +/- 10 km – 2,5 uur - start om 13.30 uur

• Korte wandeling: +/- 4 km – 1 uur 15 min. – start om 14.30 uur
Deze wandeling is buggy- en rolstoelvriendelijk bij mooi weer.

• Fietstocht: +/- 25 km - 2 uur 15 min. – start om 13.30 uur
De fietstocht gaat via verschillende onverharde wegen.

Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit – 011 80 80 80


Ook DorpsraadHeusden droeg zijn steentje bij om de Heusden-Zolderse straten zwerfvuil-vrij te maken en zamelden 8 zakken vuil in.


KWB Heusden plaatste traditiegetrouw weer de Kerststal aan de St.-Willibrorduskerk.


Vandaag waren we aanwezig op de inspiratiedag van de VZW Dorpsbelangen in Heldergem (Vlaamse Ardennen) met op de agenda: inspiratiemoment rond het thema dienstverlening na een nieuwe fusie.

Open Dorpsraad 2022

Op maandag 21/11/2022 was de feestzaal van De Kring na 2 Corona-jaren de locatie van de "Open Dorpsraad'.
De talrijk aanwezige inwoners van Heusden Centrum werden geinformeerd over oa. drie hoofdthema's:
- De nieuwbouw van Kleuterschool De Toverfluit
- Het project Mijn Mangelbeek
- Dynamisch ActiviteitenCentrum van 't Weyerke
Voorzitter Patrick Neuteleers opende traditioneel met een hamerslag van de hamer van schoenmaker +Louis de vergadering.
Hij heette de aanwezigen welkom maar gaf ook blijk van ontgoocheling over de beperkte aanwezigheid van het lokale bestuur.
Aansluitend deed architect Luc Nizet de aan de gang zijnde gedaanteverwisseling van Kleuterschool De Toverfluit uit de doeken.
Door afbraak van bestaande gebouwen, restauratie van het oudste gedeelte en nieuwbouw zal de school een moderne uitstraling krijgen.
Voorzitter Patrick Neuteleers roept samen met de dorpsraad de ouders en grootouders op om de kinderen van Heusden-Centrum hier naar school te brengen omdat de renovatie samen met het gemotiveerde personeel en de ook al vernieuwde lagere school de kleuters en kinderen alle kansen biedt.
Staf Forier van de VLM lichtte daarna de plannen van het project 'Mijn Mangelbeek' in de Mangelbeekvallei toe.
Na de voorbereidende studies zal het gebied door allerlei ingrepen zoals onder andere de opwaardering van de Trage Wegen een ontmoetingsplaats worden en ook de kerkdorpen van Heusden-Zolder op een veilige manier voor fietsers en wandelaars verbinden.
Bij monde van Axelle Housen legde 't Weyerke uit hoe ze in 't Kapellehof hun Dynamisch ActiviteitenCentrum (DAC) aan het uitbouwen zijn.
De inplanting van een horecazaak zal er toe bijdragen dat er een grote wisselwerking kan ontstaan met de plaatselijke inwoners.

In Atelier Idee kan men trouwens nu ook al tercht voor een eventueel op maat gemaakt geschenk.
De zieke schepen Lode Schops liet zich vervangen door schepen Yasin Gül die de heraanleg van de Kapelstraat toelichtte. Er zal gebruik gemaakt worden van aaneensluitende elementen die gemakkelijk kunnen verwijderd worden, waterdoorlatend zijn en een comfortabel fietsverkeer waarborgen.

Bij de vragen uit het publiek bleek dat er vooral ongenoegen is over de toenemende drukte in de G. Gezellelaan die ertoe bijdraagt dat het dorp stilaan onleefbaar wordt.
De nadruk werd erop gelegd dat het gemeentebestuur zich niet mag blijven verschuilen achter het feit dat het hier om een gewestweg gaat.
Dorpsraadvoorzitter Patrick sloot de vergadering af met een dankwoord voor de talrijke opkomst en bedankte de sprekers met een kleine attentie.

Foto's JM.

Kom erbij ...

Indien jij ook wil wonen in een mooi en veilig Heusden-Centrum, en je wil daar ook jou steentje aan bijdragen... kom dan gerust eens kennismaken op één van onze volgende samenkomsten.

Je bent altijd welkom!

Stuur een bericht via het contactformulier met je gegevens en we zullen spoedig contact met je opnemen!

De Dorpsraad probeert midden in het dorp een handje toe te steken daar waar de gezelligheid en de leefbaarheid kunnen bevorderd worden.


Sint Willibrordusplein
Graaf De Theux

 

ONTSTAAN VAN DORPSRAAD HEUSDEN

Heusden onder de loep!
Onder deze titel lanceerden de HHD (Handelaars Heusden Dorp) in samenwerking met STEBO begin september 2008 het behoefteonderzoek waarvan op 2 december 2008 het eindrapport werd voorgesteld.

Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van Heusden missen.
Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen moesten deze verdwijnen. De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense behoeften zijn betreffende de voorzieningen.

Zowel de commerciële als de niet commerciële voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort.
Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurt. De resultaten moeten overheid en andere investeerders toelaten hun projecten af te stemmen op – of tenminste rekening te houden met – de wensen van de Heusdenaren.

Een duurzame ontwikkeling van ons dorp waarin iedereen, elke partij, zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het beleid, zich zal kunnen vinden, is echter pas mogelijk als de inwoners bereid zijn om mee te blijven denken.

Wij waren dan ook verheugd dat 60 mensen in het onderzoek aangaven dat zij mee aan de kar willen trekken om van Heusden een dorp te maken naar de gezamenlijke wensen.
Op 18 december kwamen een aantal mensen terug samen in een vergaderlokaal van "De Kring".
Iedereen stelde zichzelf kort voor en gaf uitleg over de reden van hun aanwezigheid op deze vervolgvergadering.

Omdat een groot deel van de 60 personen nog niet konden bereikt worden, werd er nog geen "inhoudelijke" punten behandeld. Wel werd er beslist om opnieuw campagne te voeren met huis-aan-huis flyers en affiches om de mensen die zich opgaven terug de kans te geven om "aan te pikken".
© 2021 Dorpsraad Heusden - Alle rechten voorbehouden.