Overslaan en naar de inhoud gaan

Dorpsraad Heusden

Welkom

Recent nieuws


18 wandelaars en 55 fietsers daagden vandaag op voor de Dag van de Trage Weg in Heusden-Zolder.


In het weekend van 18 september was het weer Straat.net-dag naar aanleiding van World Cleanup Day editie 2021


In Heusden-Centrum is het de eerste keer, sinds lang, dat er in Heusden-Zolder een kermis kan (mag) plaats vinden.

Kom erbij ...

Indien jij ook wil wonen in een mooi en veilig Heusden-Centrum, en je wil daar ook jou steentje aan bijdragen... kom dan gerust eens kennismaken op één van onze volgende samenkomsten.

Je bent altijd welkom!

Stuur een bericht via het contactformulier met je gegevens en we zullen spoedig contact met je opnemen!

De Dorpsraad probeert midden in het dorp een handje toe te steken daar waar de gezelligheid en de leefbaarheid kunnen bevorderd worden.


Sint Willibrordusplein
Graaf De Theux

 

ONTSTAAN VAN DORPSRAAD HEUSDEN

Heusden onder de loep!
Onder deze titel lanceerden de HHD (Handelaars Heusden Dorp) in samenwerking met STEBO begin september 2008 het behoefteonderzoek waarvan op 2 december 2008 het eindrapport werd voorgesteld.

Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van Heusden missen.
Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen moesten deze verdwijnen. De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense behoeften zijn betreffende de voorzieningen.

Zowel de commerciële als de niet commerciële voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort.
Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurt. De resultaten moeten overheid en andere investeerders toelaten hun projecten af te stemmen op – of tenminste rekening te houden met – de wensen van de Heusdenaren.

Een duurzame ontwikkeling van ons dorp waarin iedereen, elke partij, zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het beleid, zich zal kunnen vinden, is echter pas mogelijk als de inwoners bereid zijn om mee te blijven denken.

Wij waren dan ook verheugd dat 60 mensen in het onderzoek aangaven dat zij mee aan de kar willen trekken om van Heusden een dorp te maken naar de gezamenlijke wensen.
Op 18 december kwamen een aantal mensen terug samen in een vergaderlokaal van "De Kring".
Iedereen stelde zichzelf kort voor en gaf uitleg over de reden van hun aanwezigheid op deze vervolgvergadering.

Omdat een groot deel van de 60 personen nog niet konden bereikt worden, werd er nog geen "inhoudelijke" punten behandeld. Wel werd er beslist om opnieuw campagne te voeren met huis-aan-huis flyers en affiches om de mensen die zich opgaven terug de kans te geven om "aan te pikken".
© 2021 Dorpsraad Heusden - Alle rechten voorbehouden.