Overslaan en naar de inhoud gaan

Dorpsraad Heusden

Welkom

Dorpsraad Heusden
wenst alle bouwvakkers
en iedereen die aan zijn verlof begint een
deugddoende vakantie !


In Heusden-Centrum is het de eerste keer, sinds lang, dat er in Heusden-Zolder een kermis kan (mag) plaats vinden.

ONTSTAAN VAN DORPSRAAD HEUSDEN

Heusden onder de loep!
Onder deze titel lanceerden de HHD (Handelaars Heusden Dorp) in samenwerking met STEBO begin september 2008 het behoefteonderzoek waarvan op 2 december 2008 het eindrapport werd voorgesteld.

Naast de vragen over allerlei leefbaarheidsaspecten probeerden we uit te klaren welke voorzieningen de inwoners van Heusden missen.
Ook werd er gevraagd welke faciliteiten mensen zouden missen moesten deze verdwijnen. De combinatie van deze twee vragen maakt duidelijk welke de Heusdense behoeften zijn betreffende de voorzieningen.

Zowel de commerciële als de niet commerciële voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, sportinfrastructuur, culturele- en ontmoetingsaccommodaties, zorgvoorzieningen, enzovoort.

De Dorpsraad probeert midden in het dorp een handje toe te steken daar waar de gezelligheid en de leefbaarheid kunnen bevorderd worden.


Een onderzoek heeft pas zin als er ook iets mee gebeurt. De resultaten moeten overheid en andere investeerders toelaten hun projecten af te stemmen op – of tenminste rekening te houden met – de wensen van de Heusdenaren.

Een duurzame ontwikkeling van ons dorp waarin iedereen, elke partij, zowel bewoners als middenstanders, zowel klanten als het beleid, zich zal kunnen vinden, is echter pas mogelijk als de inwoners bereid zijn om mee te blijven denken.

Wij waren dan ook verheugd dat 60 mensen in het onderzoek aangaven dat zij mee aan de kar willen trekken om van Heusden een dorp te maken naar de gezamenlijke wensen.
Op 18 december kwamen een aantal mensen terug samen in een vergaderlokaal van "De Kring".
Iedereen stelde zichzelf kort voor en gaf uitleg over de reden van hun aanwezigheid op deze vervolgvergadering.

Omdat een groot deel van de 60 personen nog niet konden bereikt worden, werd er nog geen "inhoudelijke" punten behandeld. Wel werd er beslist om opnieuw campagne te voeren met huis-aan-huis flyers en affiches om de mensen die zich opgaven terug de kans te geven om "aan te pikken".
Sint Willibrordusplein
Graaf De Theux

 

© 2021 Dorpsraad Heusden - Alle rechten voorbehouden.