Dorpsraad Heusden wint de "GoeBezig-prijs 2018"

zaterdag, 3 maart, 2018

Romy en Jacqueline mochten in naam van Dorpsraad-Heusden de "GoeBezig-prijs 2018" van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen in ontvangst nemen.

 

De GoeBezig-prijs wordt uitgereikt niet alleen aan bewonersgroepen maar ook aan steden en gemeenten die "GOE BEZIG" zijn.

Hieronder het juryverslag:

 

Commentaar 1

Heldere website van deze dorpsraad, met koppeling naar andere kernen. Positief dat de gemeente een medewerker heeft aangeworven om de dorpsraden te faciliteren, alsook om engagementen op papier te zetten (afsprakennota).

Twee kernen (Voort en Lindeman) lijken (nog?) niet meegenomen te zijn in de uitrol van de dorpsraad-werking binnen groot Heusden-Zolder.

Het behoefte-onderzoek door de lokale handelaars van Heusden-dorp bleek de kiem om de dorpsraad op te richten.

Het proces om eerst te analyseren en dan tot oplossingsgerichte initiatieven te komen, is lovenswaardig.

Het geïntegreerd werken over de verschillende dorpsraden heen, met als voorbeeld het stille wegen - project met onder meer het Dorpsradenpad (waardoor dit initiatief met deze benaming zal worden herinnerd), werkt versterkend. De dorpsraad vertoont ook voldoende ambitie op sociaal vlak, met als voorbeeld de dorpstuintjes.

Commentaar 2

Opgemerkt: Doen ongeveer alles wat een bewonersgroep moet doen.

Positief opgevallen: Stille wegen project

Commentaar 3

De dorpsraad heeft een sterke communicatiestrategie: door het inzetten van sites, internetblogs, e-zines, infoblad gemeente, en de gemeentelijke infoborden wil men zoveel mogelijks inwoners bereiken bij hun initiatieven.

Uit de ingediende motivatie blijkt dat er al enkele mooie projecten zijn verwezenlijkt, in samenwerking met de gemeente en de vzw Trage Wegen.

De samenwerking met de lokale handelsvereniging is zeker ook een positief element. In de motivatie mis ik echter nog wat info over meer laagdrempelige initiatieven: hoe zorgt er men ervoor dat de inwoners maximaal betrokken worden én inspraak krijgen. Hoe betrekken ze de inwoners die moeilijker te bereiken zijn, denk aan jongeren, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond…

Op welke manier helpt de dorpsraad bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk weefsel? Het gegeven voorbeeld heeft vooral betrekking op de ruimtelijke ontwikkeling en de omgeving van het dorp. Ik mis echter meer uitleg over het menselijke aspect: hoe worden mensen, met verschillende achtergronden, samengebracht, hoe wordt die sociale cohesie versterkt?