Open Dorpsraad 2019

Voorzitter Dorpsraad-Heusden

dinsdag, 19 februari, 2019

Behoorlijk wat belangstelling vanavond in De Kring voor de open vergadering van dorpsraad Heusden. Nadat voorzitter Julien Maebe de traditionele opening met de schoenmakershamer van 'Louis van Pierke' had gedaan, overliep hij het afgelopen werkjaar. Dat was bijzonder druk met activiteiten rond de trage wegen, de Fietsersbond, de dorpstuintjes, de kermis, het overleg met De Brug en De Toverfluit en andere overlegmomenten. Over de herinrichting van de Pastoor Van Mierlolaan kon nog maar weinig concreets verteld worden, de gemeente organiseert daarover binnenkort een infovergadering. Julien Maebe gaf meer uitleg bij de dorpstuintjes waar voor het eerst geplant, gezaaid én geoogst is maar de aankoop door de gemeente is voorlopig nog niet doorgegaan omwille van de kostprijs. Paul Coolen schetste het ontstaan van de afdeling van de Fietsersbond en de mobiliteitsproblemen in Heusden-Zolder. 

Hauweycken

Projectontwikkelaar Frank Reekmans belichtte de plannen op de site van drankenhal Hauweycken. Die sluit binnen afzienbare tijd de deuren en wordt gesloopt. In de plaats komen drie blokken met in het totaal 17 appartementen, 1 handelsruimte en 26 ondergrondse parkeerplaatsen. Tussen de gebouwen wordt veel groen aangeplant en kunnen wandelaars van de Guido Gezellelaan naar de nieuwe weg langs de sporthal. Als alles meezit zouden de werken rond de zomer starten. 

Van het project Kapellehof - vroegere school aan de Kapelstraat - wordt onderzocht hoe de verbindingen tussen de gebouwen kunnen aansluiten bij bib, kerk en OCMW. Een landschapsarchitect maakt een voorontwerp. Aan de zijde van de Kapelanijstraat zijn 18 studio's en 12 kamers voor mensen met een beperking in afwerking. De eerste bewoners worden einde mei verwacht, over de invulling van de handelsruimte bestaat nog geen duidelijkheid. 

School

Directeur Ludo Van Ende van lagere school De Brug gaf een korte toelichting bij de nieuwe gebouwen waarin zijn school zit en over de samenwerking met de dorpsraad. Op 17 maart van 14 tot 16 uur zijn alle inwoners welkom om een kijkje te nemen. Tenslotte werden op de vergadering ook nog eens de 9 wensen uit de nieuwjaarsbrief van de dorpsraad aan de gemeenteraad bekeken.

(Bron: Internetgazet Heusden-Zolder.eu)

Project Hauweycken
Aanwezigen