Volksvergadering 2018

dinsdag, 20 februari, 2018

De feestzaal van "De Kring" raakte goed gevuld met mensen die belangstelling hebben voor het reilen en zeilen in Heusden-Dorp.

 

Voorzitter Julien Maebe schetste de werking van de dorpsraad en het verloop van 2017. Aansluitend lichtte hij de punten waaraan de dorpsraad in 2018 zal werken toe.

 

Na de pauze nam schepen Lode Schops het woord om toelichting te geven over de geplande ontwikkelingen in het dorp waaronder het "transferium" aan de treinhalte, woonuitbreidingsgebied Mortelveld, de herinrichting omgeving Pastoor van Mierlolaan, De Kring, sporthal en tennis.

 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober werd Leen Van de Wouwer aangesteld om de aanwezigen "hun gedacht" te laten zeggen over een aantal thema's. Zij zal alles samen brengen in een document dat de bekommernissen van de dorpsbewoners samenvat en wat later overhandigd kan worden aan de politieke partijen die eventueel hun beleidsvisie kunnen aftoetsen. Het document zal ook online op deze site kunnen geraadpleegd worden.

 

Later op de avond sloot de voorzitter de avond af met een bedanking van de aanwezigen en sprekers. Tezelfdertijd deed hij een oproep om lid te worden van Dorpsraad-Heusden.