Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DORPSRAAD HEUSDEN

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DORPSRAAD HEUSDEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DORPSRAAD HEUSDEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DORPSRAAD HEUSDEN verstrekt. DORPSRAAD HEUSDEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Bericht

Daarnaast vraagt DORPSRAAD HEUSDEN bij een registratie voor een evenement, workshop, infoavond,… volgende gegevens op:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM DORPSRAAD HEUSDEN GEGEVENS NODIG HEEFT

DORPSRAAD HEUSDEN verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan DORPSRAAD HEUSDEN door een afzonderlijk registratieformulier uw persoonsgegevens opvragen en gebruiken in het kader van een vormingsavond, workshop of een vergelijkbare evenement.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een overzicht te kunnen opmaken van inschrijvingen en om de inschrijvers op de hoogte te kunnen houden over eventuele wijzigingen in programmatie en om eventueel een verslag te kunnen toesturen

DORPSRAAD HEUSDEN kan enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitsturen naar de inschrijvers. Deze hebben de kans om uit te schrijven. Deze nieuwsbrieven gaan over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks de DORPSRAAD HEUSDEN aanbelangen 

HOE LANG DORPSRAAD HEUSDEN GEGEVENS BEWAART

DORPSRAAD HEUSDEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij inschrijven voor een workshop/infoavond/evenement/… worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig om een verslag te kunnen opmaken van het gebeuren en naar de deelnemers toe te sturen.

DELEN MET ANDEREN

DORPSRAAD HEUSDEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DORPSRAAD HEUSDEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S

DORPSRAAD HEUSDEN gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

 

Een overzicht van de cookies:

1P_JAR

2018-5-27-13

.google.com

 

APISID

qc50E-9znLfYzy2-/AueZxxHp0gxQnT_KB

.google.com

 

CONSENT

YES+BE.nl+V9

.google.com

 

Drupal.toolbar.collapsed

0

www.mvhz.be

 

HSID

Ab6kjjhr4clNRp0ev

.google.com

 

NID

130=ZZiCl3Zw-fVCloiNFtduapDy4wuUR8WRkuqGY0LmIzzrF9BIc6nx-x96g5Wy4o5q09KNG5fYxC6re

PAhqwzJgF8EJyWEVywjabQTZUsgeJHuPl1Xza_btL4bbNkkajpOv2fgna928sXKTLHVPCZKn47wLH5hK

Rz2UZpew_1KwD91khXjaBRa6AH2APkcb83MlRvvit6OU276OSw7jtPK8gNcIyoH51pZQpQEJjk

.google.com

 

OTZ

4380449_48_52_123900_48_436380

www.google.com

 

SAPISID

5wG_xDlPq355P7jx/AejmsA4qz_LWPgHAK

.google.com

 

SESS6a03a0cd0c7976f60fd941927f69f90c

xx1eu7tbhAW3Jtg9kkq5tV0PPwQ6TiKgCf7nwv4kOJM

.mvhz.be

 

SID

EAZgHTPus9Ej9iIVWoL13EpJjfItHS_p3H4mejBic7ajwydpRi26wcL5b5AUZVJNXAROFg.

.google.com

 

SIDCC

AEfoLeYYnwbI48f_0TzJ4CIzTsVctWcsa5JQV95WzV3HcgHsYH26sPoZTwbZZ50nZg4q5GOZUA

.google.com

 

SSID

A4DBIlXKRgH6sGC9Y

.google.com

 

has_js

1

www.mvhz.be

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heusdendorp.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. DORPSRAAD HEUSDEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

DORPSRAAD HEUSDEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DORPSRAAD HEUSDEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DORPSRAAD HEUSDEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DORPSRAAD HEUSDEN op via info@heusdendorp.be.  www.heusdendorp.be is de website van DORPSRAAD HEUSDEN.

 

DORPSRAAD HEUSDEN is als volgt te bereiken:

 

DORPSRAAD HEUSDEN

p/a Mispad 10, 3550 Heusden-Zolder

E-mailadres: info@heusdendorp.be